Sản Phẩm Giảm Giá

Tra keo tản nhiệt TF 12 EVO + Vệ sinh máy

Sản Phẩm: Tra keo tản nhiệt TF 12 EVO + Vệ sinh máy
Bảo Hành: 3T
Số Lượng: 535 Sản Phẩm
Giá: 300,000
200,000 Đ

Giảm: 100,000 Đ

Tra keo tản nhiệt TF 12 EVO + Vệ sinh máy

Tra keo tản nhiệt TF 12 EVO + Vệ sinh máy
Độ dẫn nhiệt : 13.5W/mK
 

Sản Phẩm Liên Quan
(1,400,000)  850,000 Đ
 1249
  
 25
(1,089,000)  889,000 Đ
 690
  
 18
(870,000)  600,000 Đ
 401
  
 18
(719,000)  490,000 Đ
 1181
  
 16