Sản Phẩm Giảm Giá

SSD HP S700 120GB

Sản Phẩm: SSD HP S700 120GB
Bảo Hành: 3 Năm
Số Lượng: 112 Sản Phẩm
Giá: 1,089,000
889,000 Đ

Giảm: 200,000 Đ

SSD HP S700 120GB

SSD HP S700 120GB

- Dòng SSD HP siêu bền 
- TDW lên đến 295 TeraBytes, trung bình 195TB
- W/R Sequence ( đọc /ghi tuần tự) 450/390 MBps
- Random 4k W/R : 23/195 MBps
- Bảo Hành : chính hãng 3 năm

Tags : HaoDK,Shop,S700,SSD HP

  Thành Viên  |  ngày  26-12-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  16-12-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  16-12-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  05-12-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  24-11-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  31-10-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  22-10-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  06-09-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  06-09-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  29-08-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  28-08-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  27-07-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  20-07-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  26-06-2019
Like.
ZAP
  ZAP  |  ngày  29-05-2019
Like.
ZAP
  ZAP  |  ngày  29-05-2019
Like.
Buy. Amytryptline KelThudge
  KelThudge  |  ngày  05-05-2019
Perlutex How Can I Get Viagra viagra vs cialis Viagra Soft Generika Ferility Drugs For Sale In Canada .
Le Cialis Est Il Dangereux KelThudge
  KelThudge  |  ngày  13-04-2019
Pastillas Cytotec Donde Las Venden Cialis Online Billig Cialis 20 Mg Effetti cheapest cialis 20mg Cialis Acquistp .

Bình Luận


Tên:
Email:
Tiêu Đề:


Bình Luận: Ghi Chú: Can't fill the HTML code!

Sản Phẩm Liên Quan
(300,000)  200,000 Đ
 4240
  
 0
(1,400,000)  850,000 Đ
 1249
  
 25
(870,000)  600,000 Đ
 402
  
 18
(719,000)  490,000 Đ
 1181
  
 16