Sản Phẩm Giảm Giá

Miếng lót đồng tản nhiệt - Thermal Copper

Sản Phẩm: Miếng lót đồng tản nhiệt - Thermal Copper
Số Lượng: 56 Sản Phẩm
Giá: 25,000
15,000 Đ

Giảm: 10,000 Đ

Miếng lót đồng tản nhiệt - Thermal Copper
Lấp kín khoảng trống heat sink

HaoDK Shop
Miếng lót đồng tản nhiệt - Thermal Copper
-Đồng mật độ cao
-Dẫn nhiệt cực tốt
-Lấp kín khoảng trống heat sink
20x20x0.5mm

  Thành Viên  |  ngày  25-12-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  22-12-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  21-12-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  13-12-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  10-12-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  10-12-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  29-11-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  05-09-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  02-09-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  27-08-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  24-08-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  31-07-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  29-07-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  26-07-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  17-07-2019
Like.
  Thành Viên  |  ngày  07-07-2019
Like.
ZAP
  ZAP  |  ngày  29-05-2019
Like.
ZAP
  ZAP  |  ngày  29-05-2019
Like.

Bình Luận


Tên:
Email:
Tiêu Đề:


Bình Luận: Ghi Chú: Can't fill the HTML code!

Sản Phẩm Liên Quan
(219,000)  110,000 Đ
 377
  
 19