Sản Phẩm Giảm Giá

Miếng lót đồng tản nhiệt - Thermal Copper

Sản Phẩm: Miếng lót đồng tản nhiệt - Thermal Copper
Số Lượng: 56 Sản Phẩm
Giá: 25,000
15,000 Đ

Giảm: 10,000 Đ

Miếng lót đồng tản nhiệt - Thermal Copper
Lấp kín khoảng trống heat sink

HaoDK Shop
Miếng lót đồng tản nhiệt - Thermal Copper
-Đồng mật độ cao
-Dẫn nhiệt cực tốt
-Lấp kín khoảng trống heat sink
20x20x0.5mm

Sản Phẩm Liên Quan
(219,000)  110,000 Đ
 554
  
 19